Ceny překladů i jazykových korektur přeloženého textu jsou vždy předmětem dohody s klientem a závisí na náročnosti výchozího textu a požadované rychlosti zpracování. Počítají se za jednu normostranu (1800 znaků včetně mezer, případně 1500 znaků bez mezer).  

Je-li text kratší než polovina normostrany, je jeho překlad zdarma.

V případě korektur vždy potřebuji mít k dispozici výchozí originální text.

 

Cena v Kč / NS

Překlad z A do Č

280 – 380

Překlad z Č do A

290 - 400

Korektury A-Č / Č-A

120 - 200