ENGLISH ČESKY

Specializuji se na odborné překlady do anglického jazyka, především v oblasti životního prostředí, chemie, biologie a dalších technických a přírodovědných oborů.  Využívám široké spektrum zdrojů, včetně vlastních databází a glosářů vytvářených během dvacetileté překladatelské praxe a konzultací s odborníky.

Při své práci spojuji technicko-přírodovědné vzdělání (VŠCHT) s jazykovým (obor překladatelství na FF UK).

Překládám rovněž dokumenty a předpisy Evropské unie a řadu textů pro neziskový sektor, zejména v oblasti péče o životní prostředí a rozvojové problematiky.