Ing. Bc. Jarmila Hájková

narozena  4. 5. 1968 v Praze

Vzdělání:

1992 – 1997: Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor: překladatelství – angličtina

1986 – 1990: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor technologie vody a prostředí

 

Pracovní zkušenosti:

od r. 2011 – dosud: externí vyučující na ÚTRL FF UK v Praze, kurs překladu technických a přírodovědných textů

od r. 1992 – dosud: překladatelka z/do anglického jazyka spolupracující s překladatelskými agenturami, neziskovými organizacemi, státními i soukromými organizacemi, zejména v technické a přírodovědné oblasti, ale i ve sféře neziskového sektoru a institucí EU

1993-1998/ 2008-2010 – spoluautorka a editorka Anglicko-českého a česko-anglického slovníku životního prostředí a udržitelného rozvoje (Slovník roku 2011)

1990 – 1992 – Ústav pro výzkum rud Mníšek pod Brdy – asistentka aplikovaného výzkumu v oblasti zpracování a využití průmyslových odpadů

1993 – 1998: dobrovolná práce (překlady a tlumočení) pro několik českých neziskových organizací