Mými dlouholetými klienty a spolupracovníky jsou například:

SPF Group, v.o.s. (poradenská společnost)

CENIA (Česká informační agentura životního prostředí)

Ministerstvo životního prostředí

Asociace regionálních značek (ARZ)

Evropská komise

Centrum pro otázky životního prostředí UK

Univerzita Palackého Olomouc

Regionální environmentální centrum v Maďarsku

Sdružení APUS

Threshold Training Associates

 

Spolupracuji také s překladatelskými agenturami, státními institucemi (Státní fond životního prostředí), neziskovými organizacemi (např. Glopolis, Development Worldwide) a regionálními rozvojovými agenturami (např. Šumava)

Mezi zahraniční spolupracující organizace patří: britská jazyková společnost Environmental English (www.envenglish.com) a britská nadace Living Water Charitable Trust (http://www.livingwater.org.uk/lwctfs.html