Jsem spoluautorkou a editorkou Anglicko-českého a česko-anglického slovníku životního prostředí a udržitelného rozvoje, který získal cenu Slovník roku 2011.

Slovník je zdarma k dispozici na www.sfzp.cz/ekoslovnik, byl také vydán knižně a na flash-disku.

Aktualizovaná verze prvního Anglicko-českého a česko-anglického slovníku pokrývá mimo jiné i tyto tematické oblasti: ekologie, biodiverzita, ochrana přírody, udržitelný rozvoj (včetně sociálních aspektů), systémy, environmentální management, energetická účinnost, odpovědnost firem, fair trade, globální změny klimatu, populace, lesnictví, radioaktivita, mezinárodní instituce, indikátory, materiálové toky, analýza životního cyklu, ekologická architektura, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, hluk, zemědělství ve vazbě na životní prostředí, odpady, dobrovolné nástroje, integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), rozvojová a estetická problematika. 

slovnik